Het merendeel van de panden die gebruikt worden als vaste woning worden in de praktijk per direct verzekerd. Dat gebeurt dan in eerste instantie door middel van de zogenaamde opstalverzekering. Voor de inboedel wordt daar bovenop ook nog een speciale inboedelverzekering afgesloten. Wanneer je op een zeker ogenblik eigenaar bent geworden van een vakantiehuis of een recreatiewoning kan er worden vastgesteld dat er veel langer wordt gewacht om deze te laten verzekeren. Soms gebeurt het verzekeren wel nooit. Dat is zonde. Je recreatiewoning verzekeren kan in de praktijk immers alleen maar als zeer belangrijk worden bestempeld. Wil je hier meer over ontdekken? Blijf dan zeker verder lezen!

Een recreatiewoning verzekeren, dat gaat niet standaard

In eerste instantie is het van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat een standaard huis waarin iemand voltijds is gedomicilieerd niet hetzelfde is als een recreatiewoning. Voor deze laatste geldt namelijk uiteraard dat ze op regelmatige tijdstippen een andere huurder kent. Dat is ook logisch, want ze wordt uiteraard verhuurd voor recreatieve doeleinden. Dit betekent meteen een significant verschil. Een recreatiewoning verzekeren gebeurt dan ook door middel van een speciale recreatiewoningverzekering. Op welke manier je deze gaat invullen is geheel afhankelijk van je situatie. Zo kan je ervoor kiezen om alleen de schade aan de opstal in te dekken, maar is het ook mogelijk om de inboedel van je recreatiewoning mee te laten verzekeren.

Hoe wordt de premie van deze verzekering bepaald?

De premie wordt bij een recreatiewoning verzekeren bepaald op basis van verschillende factoren. Natuurlijk zal er in de basis door de verzekeraar worden gekeken naar de waarde waar het pand over beschikt. Dat is echter niet alles. Mogelijks is er bijvoorbeeld ook sprake van een bijgebouw dat je graag wil laten verzekeren. Hou er bovendien ook rekening mee dat er bij verhuur een aparte polis dient te worden afgesloten. Voor behoorlijk veel mensen geldt dat ze hier geen rekening mee houden, maar nochtans is dat in de praktijk zeer belangrijk. Ben je dus met andere woorden van plan om het vakantiehuis waar je eigenaar van bent geworden te gaan verhuren? Dan zal je kunnen vaststellen dat je dit bij je recreatiewoning verzekeren altijd moet melden aan de verzekeraar. Doe je dat niet? Dan kan dat zomaar vervelende situaties opleveren. Hou daar zeker rekening mee.

Neem geen risico’s en verzeker je recreatiewoning!

De recreatiewoning verzekeren is eigenlijk iets waar je niet over hoeft na te denken. In eerste instantie is het van belang om te beseffen dat niet alleen het pand waarin je elke dag woont een zeer grote waarde kent, maar dat eveneens geldt voor de woning die je gaat verhuren. Wanneer er zich op een zeker ogenblik een schadegeval voor zal doen bij die woning zal dat dan in de praktijk ook resulteren in een aanzienlijke aanslag op je financiële situatie. Heb je er echter voor gekozen om een recreatiewoning verzekering af te sluiten? Dan spreekt het voor zich dat je niet zelf voor de financiële gevolgen hoeft op te treden. Dat is uiteraard een flink stuk interessanter.

Gerelateerde berichten